PTFE

Fluoretenplast – PTFE

Av fluorplaster (PTFE) är fluorplasten under handelsnamnet Teflon®, mest känd. Varumärket Teflon®, innehas av DuPont®

Skillnaden mellan traditionella Teflonprodukter och Ultra Tef-Gel® är att den senare är mycket klibbig, vilket också är en av produktens unika egenskap.

Man har här lyckats skapa en produkt med mycket stor vidhäftningsförmåga och som samtidigt innebor teflonets smörjande egenskaper.

Fördelarna med PTFE produkter likt Ultra Tef-Gel® är dess inerta och mycket stora kemisk beständighet.

Polytetrafluoretylen

En grupp termoplaster som framställs genom polymerisation av kolväten där väteatomer har ersatts med fluoratomer. De är mycket beständiga mot temperaturväxlingar och kemikalier, har mycket god elektrisk isoleringsförmåga och normalt liten benägenhet att klibba.

(PTFE), Polymer med formeln ( CF2-CF2 ) n som framställs genom radikalpolymerisation av tetrafluoreten. Denna ingår i tetrafluoretenplaster

Polytetrafluoreten:
n CF2=CF2 –> ( CF2-CF2 ) n n = ett stort antal
tetrafluoreten polytetrafluoreten

Polytetrafluoretylen, är en polymer som framställs genom additionspolymerisation av tetrafluoreten. Polytetrafluoretylen är extremt linjär (ogrenad) och kristalliniteten så hög som 95%. Smältpunkten är 327 grader C°, vilket bland de kommersiellt använda polymererna endast överträffas av polyetereterketon.

Molmassan är mycket hög, av storleksordningen 1 miljoner g/mol. Polymeren har god stabilitet mot termooxidativ nerbrytning, stort användningstemperaturområde, god lösningsmedelsbeständighet, bra elektriska isolationsegenskaper samt låg friktion.

Det är en mjuk och seg polymer. Polymeren är mycket svår att bearbeta med vanliga metoder, och produkterna måste sintras eller extruderas med specialmaskiner.