Förpackningar

Ultra Tef-Gel® är den dryga PTFE-crèmen, som inte slutar att fungera

image05

  • TG-25 7g Spruta – används för enklare anbringande arbeten.
  • TG-1 20cc (28g) Spruta – den vanligaste anbringaren, passar utmärkt i verktygs/serviceväskan.

image07

  • TG-12 340g Sprutpistol tub – används för större arbeten samt för påfyllning av sprutanbringare.

image06

  • TG-2T 57g Burk – med skruvlock – används för att doppa skruv och nit eller med lämplig appliceringsborst.

image08

  • TG-16T 453g Burk – stor burk med skruvlock – för större arbeten används för att doppa skruv och nit eller med lämplig appliceringsborst.

Ultra Tef-Gel kan även fås i 3,6 kg och 18 kg förpackning.
Använd med fördel vår appliceringsborste (TG-A).

Applicering:
Applicera rikligt på ytorna. Korrekt applicering medger en effektivare smörjning och tätning av monterade delar, motverkar hopskärning, kladdning och galvanisk korrosion.

Den röda toppen (på sprutan) skruvas på och av, kanyl kan fästas vid behov.

Rengöring:
Använd terpentin för att avlägsna överflödig Ultra Tef-Gel. Tvätta händer och hud med tvål och vatten efter användning.