The original

logo-tr

Ultra Tef-Gel® är lösningen för att eliminera galvanisk korrosion. Tack vare dess unika sammansättning förhindrar Tef-Gel® oxidationsprocesser och andra kemiska reaktioner mellan metaller och olika legeringar.

Ultra Tef-Gel® är ett syntetiskt smörjmedel, speciellt framtaget för att lösa svåra korrosionsproblem inom industrin och då framförallt inom det marina området.

Ultra Tef-Gel® finns i flera olika förpackningar

Ultra Tef-Gel® s utomordentligt goda smörjande egenskaper gör att man inte behöver vara rädd att gängorna skär ihop då man arbetar i rostfritt/syrafaststål.

Genom att applicera Ultra Tef-Gel® kan man göra stora kostnadsbesparingar, på material och i tid.

The original

logo-tr