Egenskaper

Egenskaper hos Ultra Pumpswitches

 • Lättmonterad
 • Kopplingsschemat ingraverat
 • Extra långa anslutningskablar
 • Nivåvaktens komponenter är vattentäta
 • Okänslig för de vanligaste förekommande ämnen i kölsvinet
 • Samtliga kontakter förseglas med medföljande vattentäta presshylsor
 • Konstruerad för yrkessjöfarten
 • Livstidsgaranti på SR modellen
 • 5-års garanti på JR, Mini & Hi-Differential modellen
 • Indikator lampa, till när nivåvakten är påslagen och rätt inkopplad
 • Patenterad design erbjuder skydd mot ihoptäppning och utbrända pumpar
 • Överbelastningsskydd
 • Inbyggd sensor för översvämningsalarm (SR modellen)
 • Test funktion (tillbehör på SR & JR)
 • Överstiger U.S. Coast Guard standard