Användning

Praktisk användning och installation

Typisk installation för nivåvakten, Ultra Pumpswitch Senior, tillsammans med Ultra High Water Alarm.