Produktinformation

Ultra Pumpswitches – De oslagbara nivåvakterna

image09Denna nivåvakt är vad man bör montera om man sätter säkerheten i första hand. Enkelhet att lita på i den extremt hårda marina miljön är vad alla båtfolk önskar sig.

Jämfört med andra nivåvakter på marknaden idag är de olika modellerna av Ultra Pumpswitches extremt tålig och kommer att erbjuda problem fri funktion i år framöver. Det finns ingen tidsfördröjning eller elektronik som krångla. Anpassade modeller efter behov. Den enkla konstruktionen styrs av en inkapslad flottör och konstuktionen är självrensande.

UPS-01 (SR) modellen, som har livstidsgaranti finns en inbyggd översvämningsalarm sensor inbyggd. Hi-Differential modellen hjälper där utpumpningsslangen är extra lång eller vid mycket djupa kölsvin.

Ultra High Water Alarm är ett översvämningsalarm med en 105 dB ljud-signal. Larmet är helt oberoende av båt batteriet.

För mindre utrymmen i fölsvinet rekommenderas Ultra Pumpswitch Mini, med samma egenskaper som JR modellen samt inbyggd testfunktion.

Ultra Level Switches är det nivåindikeringssystem man bör installera om man söker precision och tillförlitlighet när man önskar se vad nivåerna är
i bränsle eller vattentankarna ombord.