Ultra Level Switches

Ultra Level Switches är det nivåindikeringssystem man bör installera om man söker precision och tillförlitlighet när man önskar se vad nivåerna är i bränsle, vattentankarna eller liknande ombord.

diesel

Att montera Ultra Level Switches medger att man får en säker indikering på nivån i bränsle, vattentanken eller liknande.
Denna nivågivare tillverkas efter dina krav och önskemål och kalibreras därefter.

För mera information kontakta oss.

Mått:
På beställning

Sensor-rör
Syrafaststål

Flottör:
Buna-N

Strömkälla:
12 VDC;
24-32 VDC
110/220 VAC

Kopplas lämpligt till: