Modeller

Ultra Pumpswitch Senior (SR)
”Den oslagbart överlägsna nivåvakten”
UPS-01 SR är juvelen bland nivåvakter. Denna nivåvakt är extremt tålig, tillverkad av noga utvalda material som klarar den extremt hårda marina miljön. UPS-01 SR har varken tidsfördröjning eller elektronik som krångla. Modellen har ett inbyggt översvämningsalarm sensor och livstidsgaranti. Kombineras lämpligast med Ultra High Water Alarm©.

Läs mer

Ultra Pumpswitch Junior (JR)
UPS-02 JR är likt UPS-01 SR, tillverkad av samma noga utvalda material som klarar den extremt hårda marina miljön. Den enkla konstruktionen styrs av en inkapslad flottör och är självrensande. Ultra Pumpswitches kommer att erbjuda problem fri funktion i år framöver.

Läs mer

Ultra Pumpswitch Hi-Differential
UPS-04 Hi-Differential har samma funktioner som UPS-02 och är gjord av samma noga utvalda material. UPS-04 Hi-Differential modellen hjälper där utpumpnings-slangen är extra lång eller vid mycket djupa kölsvin.

Läs mer

Ultra Pumpswitch Mini
För mindre utrymmen rekommenderas UPS-06, med samma goda egenskaper som UPS-02 JR modellen samt med inbyggd testfunktion.

Läs mer

Ultra High Water Alarm
A201 är ett översvämningsalarm med en 105 dB ljudsignal. Larmet är helt oberoende av båt batteriet. A201 kan monteras infälld (recessed) på kontrollpanelen (A201-R) eller ytmonteras (surface) på lämpligplats (A201-S). Kombineras lämpligast med UPS-01 SR.

Läs mer

Ultra Level Switches
Ultra Level Switches är det nivåindikeringssystem man bör installera om man söker precision och tillförlitlighet när man önskar se vad nivåerna är i bränsle, vattentankarna eller liknande ombord. Att montera Ultra Level Switches medger att man får en säker indikering på nivån i bränsle, vattentanken eller liknande. Denna nivågivare tillverkas efter dina krav och önskemål och kalibreras därefter.

Läs mer