GARANTIER

För Ultra Pumpswitches SeniorLivstidsgaranti

Tillverkaren Ultra Safety Systems, Inc. garanterar att Ultra Pumpswitches Senior UPS-01 SR kommer att vara fri från tillverknings eller materialfel från köpe datumet och så länge ni äger den båt den är monterad i. Denna garanti är begränsad till utbyte eller reparation av vilket endast Ultra Safety Systems, Inc. avgör.

Denna garanti gäller endast om installationen från tillverkaren har uppfyllts. Ultra Safety Systems, Inc. kommer att reparera eller ersätta nivåvakten när den är retunerad, porto betalt samt med original kvitto till Ultra Safety Systems, Inc. och då endast om original krympkontakterna medföljer obrutna med nivåvakten.

Det samma som ovan stående, men med 5 års garanti för dessa nivåvakter;

Ultra Pumpswitches Junior UPS-02 JR,
Ultra Pumpswitches Hi-Differential UPS-04
Ultra Pumpswitches Mini UPS-06
samt modellerna
Ultra High Water Alarm & Ultra Level Switches.