NIVÅVAKTER

Presentation av Nivåvakterna – ULTRA PUMPSWITCHES™

Om man sätter säkerhet och tillförlitlighet i första hand bör man montera någon av nivåvakterna – ULTRA PUMPSWITCHES™ – i sin båt.

Konstruktionens enkelhet gör nivåvakten pålitlig i den extremt hårda marina miljön, vilket är vad båtfolk önskar sig. ULTRA PUMPSWITCHES™ uppfyller just dessa krav.

Nivåvakten ULTRA PUMPSWITCHES™ Senior (SR) är den enda nivåvakten med livstidsgaranti på världsmarknaden. Till denna kan man också koppla ett alarm som är helt oberoende av båtens batteri.